نقش عصاره ریشه گیاه شیرین بیان در غیرفعال کردن ویروس کرونا COVID-19

نقش عصاره ریشه گیاه شیرین بیان در غیرفعال کردن ویروس کرونا COVID-19

نقش عصاره ریشه گیاه شیرین بیان در غیرفعال کردن ویروس کرونا  COVID-19

  • چکیده

شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا  (COVID-19) از سال 2019 به عنوان یک تهدید جدی برای سلامت عمومی و اقتصادی در سراسر جهان محسوب میشود. در  ساختار ویروس کرونا  تاجهای از پروتئین های بر  مبنای RNA ( یعنی ویروس RNA دار هست لازم بیاد آوریست بعضی از ویروسها DNA دار هستند) وجود دارد که  دارای گروه های آمینه (-NH2) و کربوکسیل (-COOH) است. این شامل پروتئین نوکلوکپسید (N-پروتئین) ، پروتئین اسپایک (پروتئین S یک نوع پوتئین بسیار بلندی که از  1160 الی 1400  امینواسید تتشکیل شده است) ، و دیمر هموگلوتینین استراز (HE) است. این پروتئین ها بر روی سیستم گوارشی ، قلب ، کلیه ، کبد و سیستم عصبی مرکزی  انسان تأثیر منفی می گذارند . این تحقیق نشان می دهد که عرقیات استخراج شده از گیاهان طبیعی ، به ویژه آنهایی که حاوی گروه های هیدروکسیل (-OH) هستند ، برای غیرفعال کردن اجزای فعال ویروس کرونا طی یک واکنش شیمیایی  و با فرآیند استری (واکنش الکل و اسید) وارد عمل می شوند. به عنوان یک مطالعه موردی در راستای استفاده از منابع طبیعی ، به کار گیری گیاه  شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) که حاوی ترکیبات گلیسیریزین ، اسید گلیسیرتیک ، لیکوایریتین و ایزو لیکوایریتین است، برای خنثی کردن فعالیت COVID-19  موثر می باشد. امروزه  از عصاره این گیاه به عنوان داروی ضد ویروسی استفاده می شود. بدین ترتیب عرق شیرین بیان استخراج شده با استفاده از محلول PVA (پلی وینیل الکل) برای تهیه نانو غشای ضد ویروسی بکار گرفته میشود. این غشای بسیار باریک در حد نانو به عنوان غشای موثر در مواد بکار گرفته شده در تولید پانسمان زخم ، ماسک ، دستکش می باشد. مورفولوژی غشاء بوجود امده با استفاده از روبش میکروسکوپ الکترونی (SEM) بررسی شده است. این تحقیق حاکی از آن است که سایر گیاهان دارویی نیز می توانند در غیرفعال کردن  ویروس ها برای حل بحران سلامتی انسان در کره زمین کاربرد داشته باشند.

  • مکانیسم غیرفعال کردن COVID-19

بیماری کروناویروس 2019 (COVID-19) یک بیماری تنفسی است که با سرعت بسیار زیادی از فرد به فرد دیگر منتقل می یابد. چنانکه در شکل 2 مشاهده میشود ،  COVID-19یک ویروس آلوده به RNA است که توسط پروتئین نوکلئوکپسید (پروتئین N ) ، پروتئین اسپایک (پروتئین S )، یک پوشش پاکتی روزنه دار و همرگلوتینین استراز دیمر (HE) تشکیل شده است.

شکل 1: ساختار ویروس کرونا

پروتئین نوکلئوکپسید (پروتئین N ) یک پروتئین ساختاری است که به ژنوم RNA کروناویروس متصل می شود ، بنابراین یک پوسته (یا کپسید) از اسید نوکلئیک ویروس کرونا را محصور می کند. پروتئین اسپایک (پروتئین S ) دو وظیفه اصلی را انجام می دهد که بالا رفتن عفونت بیمار می شود: 1) عامل اتصال بین ویروس و گیرنده های سطح سلول بیمار می شود ، و 2) ورود ویروس به سلول میزبان را با همجوشی غشاهای ویروس و سلول بیمار، تسهیل می کند.

پروتئین پاکتی روزنه دار  CoV (E) یک پروتئین غشایی کوچک است که در چرخه حیات ویروس مانند ، جوانه زدن ، و تولید مثل ویروس دخیل است. اجزای فعال این پروتئین ها گروه های آمینه (-NH2) کربوکسیل (-COOH) هستند. از عصاره گیاه طبیعی می توان برای غیرفعال کردن اجزای فعال این ویروس استفاده کرد. به عنوان یک مطالعه موردی ، شیرین بیان به عنوان نمونه برای خنثی کردن فعالیت پروتئین های ویروس انتخاب شده است . اسنادی یافت می شوند که بیان کننده تاثیر مثبت عصاره ریشه شیرین بیان بر HIV ،  ویروس تبخال و ویروس کرونا می باشد. گرفتن عصاره ی ریشه گیاه شیرین بیان یک کار معمول و مرسوم در کارخانجات تولید عرقیات است ( شکل 2 ).

شکل 2 : عصاره گیری از ریشه شیرین بیان

محتویات شیرین بیان عبارتند از: حاوی ترکیبات گلیسیریزین ، اسید گلیسیرتیک ، لیکوایریتین و ایزو لیکوایریتین است که قادر به کنترل فعالیت ویروس کرونا هستند. کلیه محتویات شیرین بیان دارای گروههای هیدروکسیل هستند که می توانند به گروه فعال ویروس حمله کنند. مکانیسم غیرفعالسازی در شکل 3 ارائه شده است.

شکل 3 : مکانیسم غیرفعال کردن COVID-19 با استفاده از مؤلفه فعال عصاره گیاه
  • خصوصیات غشاء نانوالیافی شیرین بیان

عصاره یا عرق گرفته شده از ریشه گیاه شیرین بیان با محلول PVA (پلی وینیل الکل)  به نسبت 50:50 مخلوط شده و با استفاده از دستگاه الکترواسپینینگ (الکتروریسی یا الکترو ریسندگی ) غشایی این مخلوط تشکیل می شود. دستگاه الکترواسپینینگ در آزمایشگاههای بیولوژیکی برای تولید نانو الیاف ها بکار گرفته میشوند. شکل 4 نحوه بکارگیری الکترواسپینینگ برای تولید نانوالیاف را نشان می دهد.

شکل 4: دستگاه الترواسپینینگ که برای تولید نانوالیاف شیرین بیان بکار گرفته می شود.

شکل 5 مورفولوژی نانوالیاف ترکیب PVA-licorice راکه توسط میکروسکوپ الکترونی (SEM) گرفته شده است، نشان میدهد. در نمونه های تولید شده نانوالیافی به قطر 245 نانومتر تشکیل شده است. چنانکه در شکل 3 نیز نشان داده شده است، وقتی که ویروس کرونا با غشای نانو الیاف پلی ونیل الکل – شیرین بیان تماس پیدا میکند، مورد حمله قرار گرفته و غیرفعال می شود.

شکل 5: تصویر SEM  از مورفولوژی غشای نانوالیاف  PVA-licorice (پلی ونیل الکل – شیرین بیان)

امروزه گیاه شیرین بیان بعنوان محصول ارگانیک از عرصه طبیعی برادشت شده و عصاره ریشه آن بصورت عرق گیاهی و خوراکی مصرف میشود. با استناد به مطالب ذکر شده در این مقاله عصاره شیرین بیان در غیر فعال کردن ویروس کرونا که به ریه ها حمله میکنند، نقش موثری خواهد داشت.

با تشکر

داریوش رضایی عضو هیات مدیره دارامان ارگانیک

عرق شیرین بیان دارامان
0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی استبازگشت به فروشگاه