راهنمای آموزشی کشاورزی ارگانیک

راهنمای آموزشی کشاورزی ارگانیک

کتاب کشاورزی ارگانیک نوشته ن. لامپکین توسط دکتر عوض کوچکی، مهندس علیرضا نخ فروش و مهندس حامد ظریف کتابی ترجمه شده است که در سال ۱۳۷۶ به چاپ رسیده و فایل PDF آن را در ۳۵۲ صفحه از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

فهرست مطالب کتاب کشاورزی ارگانیک:

فصل اول: کشاورزی ارگانیک، سیمای کشاورزی در آینده

 • کشاورزی ارگانیک چیست؟
 • چرا کشاورزی ارگانیک؟
 • کشاورزان ارگانیک چه کسانی هستند؟
 • جنبش کشاورزی ارگانیک

فصل دوم: خاک زنده

 • کیفیت خاک خوب
 • جریان مواد و انرژی، در اکوسیستم های خاک
 • بیولوژی خاک
 • مبانی فیزیکی خاک
 • ساختمان خاک
 • نقش کرم های خاکی، در ساختمان خاک
 • نقش سایر موجودات زنده در ساختمان خاک
 • ارزیابی خاک
 • مدیریت خاک
 • زهکشی خاک
 • شخم
 • برگرداندن کاه و کلش به خاک
 • خلاصه ای از اصول و روش های کشاورزی ارگانیک

فصل سوم: تغذیه گیاهی

 • چرخه عناصر غذایی
 • نقش خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
 • نقش فعالیت های بیولوژیکی خاک
 • نقش مواد آلی خاک
 • نقش ریشه ها
 • نقش مخلوط های بقولات و علف های چمنی
 • عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان
 • ازت
 • چرخه ازت
 • آب شویی نیترات
 • دی نیتریفیکاسیون
 • جذب ازت توسط گیاهان
 • منابع ازت
 • اتمسفر
 • تثبیت بیولوژیکی
 • عملیات خاک ورزی
 • کودهای دامی
 • بقایای گیاهی و کودهای سبز
  • بررسی کلی
  • پتاسیم
  • علائم کمبود
  • فراهمی پتاسیم
  • آب شویی
  • برداشت محصول
  • منابع پتاسیم
  • فسفر
  • نقش میکوریزا
  • برداشت فسفر از خاک و تلفات آن
  • عرضه فسفر
  • کلسیم
  • سایر عناصر غذایی
  • خاکه سنگها
  • بررسی کلی
  • توازن عناصر غذایی
 • و…
 • تهیه و تنظیم:  تیم تحقیقاتی دارامان ارگانیک
0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی استبازگشت به فروشگاه